TRUNG THỰC

Hotline tư vấn::
0907 840 709
Tiếng Việt Tiếng Anh
TRUNG THỰC

  Phải thường xuyên tu dưỡng rèn luyện đức tính thật thà, không tham lam, lấy nhầm, lấy lẫn, lấy trộm, lấy cắp của bất kỳ ai kể cả của cá nhân hay tập thể nhặt được của rơi phải trả lại cho người làm rơi, làm mất

  Bài viết khác
  TRUNG THÀNH

  TRUNG THÀNH

  Chỉ được phép nói những lời nói và làm những việc làm có tính chất xây dựng đơn vị chủ quản và đơn vị công ty Đại Trung, không được nói xấu, làm tiết lộ bí mật hoặc long sản xuất kinh doanh hoặc làm những việc ảnh hưởng đến sản xuất kinh doanh hoặc tài sản của các đơn vị nêu trên.
  TRUNG DŨNG

  TRUNG DŨNG

  Nếu có các tình huống như trộm cắp cháy nổ gây gổ đánh nhau, có tinh thần dũng cảm để trực tiếp xử lý trong xử lý phải bình tĩnh kiên quyết khôn khéo mềm dẻo làm dịu sự việc, không làm tình hình căng thẳng ,phức tạp thêm.
  TRUNG NGHĨA

  TRUNG NGHĨA

  Quan hệ với mọi người phải hòa thuận, kính trên nhường dưới đoàn kết, thân ái giúp đỡ nhau cùng hoàn thành nhiệm vụ đặc biệt khi khó khăn đột suất, tuyệt đối không được biệt phái,kích động đánh chửi nhau đoàn kết nội bộ hoặc với mọi người khác.
  TRUNG TÍN

  TRUNG TÍN

  Là tín nhiệm là hiệu quả công tác được giao nhiệm vụ gì phải làm đến nơi đến chốn hoàn thành tốt công việc được giao không để đơn vị chủ quản hoặc công ty phải kiểm điểm nhắc nhở và không để xảy ra bất kỳ sự cố nào trong chat trực.
  Zalo
  Hotline: 0907 840 709